Nachádzate sa tuVýsledky ankety zo Strunobrania 2001

Výsledky ankety zo Strunobrania 2001


Radiar 25 júl 2001

Internetový folkový magazín Folk.sk pripravil v spolupráci s organizátormi festivalu Strunobranie 2001 anketu, ktorá by mala pomôcť ku skvalitneniu budúcich ročníkov tohto dnes už dobre známeho festivalu. Na anketových lístkoch bolo uvedených 5 otázok, z ktorých 4 boli priame otázky s možnosťami odpovedí a piata bola vyhradená pre komentáre návštevníkov festivalu zúčastňujúcich sa tejto ankety. Respondenti boli motivovaní k účasti v ankete možnosťou výhry jedného zo štyroch CD, ktoré nám poskytli priamo autori titulov: Soňa Horňáková-Dívam sa z okna, Peter Lachký-V krajine, Robo Hulej-Pozri sa do neba a sk.Čochciari, ktorá vydala kompilačné CD z festivalu v Čičmanoch. Tieto CDčka mali možnosť vyhrať respondenti nachádzajúci sa v Amfiteátri pod zámkom priamo počas ceremoniálu odovzdávania ocenení najlepším účinkujúcim. Bolo vytlačených 400 anketových lístkov, ktoré boli distribuované spolu s každou predanou vstupenkou až do ich vyčerpania. Z nich sa do hlasovania nakoniec zapojilo 60 a z tejto vzorky bolo hlasovanie aj vyhodnotené a výsledky sú následovné:

 • 1. na otázku: „Koľkýkrát ste na Strunobrani?“ respondenti odpovedali takto:
  Najviac ľudí spomedzi hlasujúcich a to 37,9% sa zúčastnilo Strunobrania prvýkrát. Druhykrát bolo na festivale 17,2%, tretíktrát 12%, štvrtykrát to bolo 15,5% a piatykrát to bolo 17,4% ľudí. Najväčšie zastúpenie mal región z okolia Banskej Štiavnice, Zvolena a Detvy, čo činilo 50%, následovali okresy Levice, Bratislava, Nitra, Dolný Kubín a Košice.
 • 2. na druhú otázku: „Odkiaľ ste sa dozvedeli o tom ročníku Strunobrania?“ zodpovedalo
  45% respondentov, že sa to dozvedeli od známych, 38,3% to zistilo z plagátov, po 6,7% sa to dozvedeli z internetu a z novín a 3,3% sa to dozvedelo z rozhlasu.
 • 3. na tretiu otázku: „Ste spokojní s úrovňou služieb počas festivalu? (možnosti ubytovania, stravovania, sociálne zariadenia....)“zodpovedali respondenti takto:
  54,2% bolo zhruba spokojných, 20,3% bolo úplne spokojných, 5,1% to bolo jedno, naproti tomu však 10,2% nebolo veľmi spokojných a 10,2% nebolo vôbec spokojných s úrovňou služieb.
 • 4. na otázku: „Ste spokojní so zastúpením žánrov na festivale?“ odpovedali respondenti takto:
  33,8% bolo spokojných , 30,9% by uvítalo na festivale viac country skupín, 19,1% by uvítalo viac folkovej hudby, 11,8% by uvítalo viac bluegrassovej hudby a 4,4% by uvítalo viac iných žánrov okrem už vyššie spomenutých.
 • 5. piata otázka bola vyhradená pripomienkam a námetom, ktoré mali respondenti možnosť napísať na zadnú stranu lístka. Určitá časť pripomienok bola venovaná pochvalám organizátorov za ich snahu riešiť problémy, ktoré sa vyskytli a to promptne a bolo im zaželané veľa výdrže do ďalších ročníkov. Z kritických pripomienok (tých bolo viac) uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce:
 • zriadiť stanový tábor, alebo aspoň zabezpečiť možnosti kempovania niekde v blízkosti konania festivalu
 • chýbali stánky so suvenírmy (klobúky, prívesky, festivalové tričká atď)
 • nahradiť moderátorov p.Grežom (moderoval Strunobranie v minulosti)
 • nahradiť papierové klobúky do ktorých sa vhadzovali hlasovacie lístky pre cenu divákov, kartónovými krabicami, ktoré by sa nepohybovali po scéne aj pri menšom vánku
 • lepšie zosúladiť termín konania fetivalu s termínmi ostatných festivalov a akcií (aby sa termíny neprekrývali)
 • do festivalového bulletinu opäť zaradiť aj texty piesní
 • respondenti postrádali možnosť kúpy permanentky na celé trvanie festivalu
 • respondentom chýbali prístrešky, kde by sa mohli schovať v prípade dažďa

  Tieto výsledky budú doručené organizátorom festivalu a tiež budú zverejnené prostredníctvom internetu na stránke Folk.sk.
  Radiar

 

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správu

Obrázok používateľa 7110156064

jasné, treba z toho spraviť ďalšiu kántry sračku a bude po paráde - pardón za nemiestny výraz, ale to inak napísať nejde ....... ale inak to vyzerá, že festival má aj svojich skalných (ikeď skôr miestnych) a väčšina je vlastne celkom spokojná .... a propos, koľko divákov tam vlastne bolo?Najnovšie komentáre